Artykuły

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Grazu

Celem badania było porównanie poszczególnych właściwości i funkcjonalności systemów informatycznych, zastosowanej w nich koncepcji zarządzania personelem oraz ich stopnia przydatności dla przedsiębiorstwa.


Wywiad z Willim Schillingiem (Feller AG, Horgen)

Celem wywiadu jest ukazanie, jak wielką wartość dla organizacji ma wprowadzenie systemu płac oraz jakie warunki są konieczne do jego wdrożenia. W wywiadzie zaprezentowane zostają również korzyści i możliwości wynikające z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania kapitałem ludzkim.


Die Schweizer Gemeinde 6/02 - Biuletyn 54

Kiedy instytucje finansowane przez budżet Państwa stają przed wprowadzeniem nowego systemu płacy dla swojego personelu, zwykle uwarunkowania prawne i polityczne dość wąsko definiują możliwości wyboru takiego narzędzia.


Płaca zależna od wydajności

Czy płaca zależna od wydajności przynosi korzyści pracownikom i pracodawcy?


Badanie Instytutu Gallupa

Artykuł odnoszący się do badań Instytutu Gallupa oraz systemu IPS, będącego odpowiedzią na istniejącą sytuację w przedsiębiorstwach.


Systemy z praktyki dla praktyki

Artykuł opisujący genezę powstania systemu IPS i doświadczenia firmy Feller AG, opublikowany w czasopiśmie Personalmanager styczeń 2003 r.


Przeciwność czy dopełnienie?

Akcjonariusz czy współpracownik? przeciwność czy dopełnienie? (rozważania w kontekście zarządzania personelem)
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: