Model Doskonałości EFQM (The EFQM Business Excellence)


EFQM - Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management) - jest to organizacja założona w 1988 roku przez kilkanaście przedsiębiorstw europejskich. Celem EFQM jest wspieranie działań, służących osiągnięciu trwałej jakości.


Model Doskonałości w Biznesie (Business Excellence Model), a od 1999 roku jako Model Doskonałości EFQM (The EFQM Excellence Model), to wzór opierający się na kilku zasadach, takich jak: zorientowanie na klienta, innowacja i doskonalenie, rozwój i zaangażowanie pracowników, orientacja na cele i wyniki oraz wielu innych. Wymienione wyżej zasady są również determinantami działania systemu HRS.
Model Doskonałości EFQM określa pewne ramy funkcjonowania organizacji, oparte na jej potencjale i osiągnięciach. HRS pozwoli organizacji w dążeniu do spełnienia oczekiwań EFQM poprzez kontrolę wypełnienia celów strategicznych i stałe podnoszenie wartości kapitału ludzkiego. Stosowanie modelu przez organizację jest podstawą do ubiegania się o Europejską Nagrodę Jakości.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: