Feedback

Działalność ludzka jest ukierunkowana i zorganizowana. Jednym źródłem tego ukierunkowania są wymagania otoczenia, drugim wyobrażenia stanów korzystniejszych od stanów obecnych.


Punktem wyjścia do działania są pytania: co?, jak?, kiedy?, po co? Oznacza to, że w działaniach ludzkich szczególną rolę odgrywają zadania i wyniki – rezultaty końcowe działań wynikających z zadań. Zadania są ideą, wyobrażeniem stanu pożądanego przez człowieka w danej sytuacji i danym czasie. Są wyobrażeniem wyniku.


Informacje zwrotne (feedback) o wyniku czynności pełnią funkcję regulującą zachowanie.. Brak informacji zwrotnej na temat rezultatów działania pociąga za sobą znaczące i negatywne konsekwencje. W tym przypadku konsekwencje są zawsze dość zgodne – pogorszenie wykonania, zwłaszcza wzrost liczby błędów, rzadko utrzymanie wykonania na poziomie dotychczasowym, a nigdy polepszenie. W kontekście efektywności pracy dostarczanie pracownikowi informacji zwrotnych o wydajności jego pracy jest jednym z najistotniejszych elementów właściwego zarządzania personelem.


System HRS umożliwia precyzyjne zdefiniowanie zadań dla każdego stanowiska pracy. Połączone jest to także z możliwością określenia dokładnego zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami. Uwzględniając dodatkowo wartość stanowisk w organizacji system HRS pozwala trafnie ocenić wydajność pracy każdego pracownika.


System HRS dostarcza pracownikowi (oraz pracodawcy) informacje zwrotne o efektywności jego pracy i możliwościach dalszego rozwoju zawodowego. Pracownik doskonale zna swoje zadania i cele oraz stopień ich realizacji. Pozwala to na pełniejsze wypełnianie misji i strategii organizacji.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: