Test HCV (Human Capital Value)

Podstawą efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi powinno być dążenie do przekładania strategii i wynikających z niej celów firmy poprzez wszystkie szczeble zarządzania na pojedyncze stanowiska pracy i pracowników. Jest to ciągły proces, którego przebieg warto znać na bieżąco i stale kontrolować.

Instrumenty stosowane do osiągnięcia tego celu zależą od specyfiki firmy, jej misji i celów. Powstaje pytanie – czy są one wystarczająco rozwinięte i czy są w pełni wdrożone?

Odpowiedzią na to pytanie jest test HCV. Diagnozuje on aktualny stan rozwoju narzędzi strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, pozwala ocenić stopień kompletności polityki personalnej firmy oraz ew. potrzebę dalszego rozwoju w tym obszarze.

Test obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia:

  • Jakość realizacji strategii firmy
  • Wartościowanie stanowisk pracy
  • Stopień realizacji celów firmy
  • Specyfika opisów stanowisk pracy
  • Efektywność oceny wydajności pracy
  • Funkcjonalność systemu płac
  • Powiązanie metod zarządzania ze strategią firmy

Po pobraniu, wypełnieniu i odesłaniu nam testu HCV dostarczymy Państwu pełną interpretację jego wyników oraz ew. zalecenia w przypadku niezadowalających rezultatów. Końcowym etapem może być także indywidualna rozmowa w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z testem i jego wynikami.


Wypełniony test prosimy przesłać na nasz adres email marketing@p-soft.plOpis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: