Human Resources System (HRS) - Opis Systemu


Idea przełożenia celów strategicznych organizacji na działania personalne to obecnie standard zarządzania personelem. Dyrektorzy i Prezesi firm dochodzą do wniosku, że bez efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi nie można realizować wizji i celów biznesowych.


Brak wewnętrznych możliwości organizacje często wspierają się outsourcingując zasoby ludzkie na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jednakże korzystanie z usług firm konsultingowych specjalizujących się tylko w rekrutacji czy szkoleniach nie pozwoli na dłuższą metę realizować wcześniej przyjętej wizji rozwoju.
Zlecenie prowadzenia zewnętrznej polityki personalnej organizacji wiąże sie z koniecznością wprowadzenia konsultanta w specyfike i wewnętrzne strategie firmy. Istnieje niebezpieczeństwo, że nie zrozumie on potrzeb organizacji lub nie otrzyma na tyle informacji aby w pełni realizować zamierzone cele.


Strategia zarządzania zasobami ludzkimi musi uwzględniać specyficzne uwarunkowania, w których działa firma, wspierać przyjęte strategie biznesowe, współtworzyć wartość firmy kreując kulturę organizacyjną za pomocą kompetentnej kadry, wartościować personel stosując politykę motywacyjną pracowników i zachęcającą ich do bycia współuczestnikami w rozwoju firmy.


Taką strategię realizuje Zintegrowany system „ miękkiego” zarządzania personelem HRS (Human Resources System).


System HRS powstał na bazie szwajcarskiego systemu IPS, który posiadał podstawowe funkcje: "miękkiego” zarządzania zasobami ludzkimi.Firma P-Soft Polska postawiła na dalszy rozwój tego oprogramowania uzupełniając i dodając nowe rozwiązania, aby całościowo uzupełnić koncepcje zintegrowanego zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze „miękkiego HRM” (Human Resourses Management).


Nasz system to kompleksowe narzędzie, które uzupełnia programy kadrowo-płacowe o funkcjonalność skierowaną na pojedynczego pracownika, unowocześnia politykę personalną organizacji, dostosowuje się do obecnej kultury organizacyjnej i realizuje jej zamierzenia, wspomaga prace działów HR na każdym stanowisku zarządzania oraz integruje w jednym narzędziu całościową politykę personalną firmy.

System HRS adresowany jest do:


Prezesów (Zarządu), którzy mogą dowiedzieć się:

  • na ile cel, wizja organizacji jest realizowana przez pracowników,
  • jak dokonywać wartościowania strategicznych celów przedsiębiorstwa,
  • jak powiązać te cele z zadaniami i obowiązkami pracowników.

Kierowników działów personalnych , dla których jest to narzędzie wspomagające w wartościowaniu i zarządzaniu kapitałem ludzkim,


Pracowników, którzy mogą dowiedzieć się za co i w jaki sposób są oceniani, czemu służy ich praca oraz czy ocena ich efektywności jest obiektywna i sprawiedliwa.


System HRS wspomaga także stworzenie odpowiedniego systemu wynagrodzeń, co stanowi podstawę efektywnej polityki płacowej w przedsiębiorstwie, a menadżerom daje możliwość kształtowania zachowań swych pracowników w pożądanym przez nich kierunku oraz ułatwia podejmowanie decyzji odnośnie szkoleń oraz budowania ścieżek kariery.
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: