HRS Dla kogo?

System HRS dla organizacji

 • przełożenie strategii przedsiębiorstwa poprzez wszystkie szczeble zarządzania kadrami na pojedyncze stanowiska pracy,
 • identyfikacja i zatrzymanie aktywnie zaangażowanych pracowników,
 • właściwe szkolenia pokrywające się z konkretnymi celami przedsiebiorstwa,
 • wynagrodzenie zależne od wydajności pracowników przy niezmienionej całej kwocie przeznaczonej na płace w organizacji,
 • zmiana celów strategicznych, pociąga za sobą minimalny nakład pracy na wprowadzenie ich na wszystkich szczeblach rozwoju pracownika,

System HRS dla działów personalnych

 • przejrzystość zarządzania kapitałem ludzkim,
 • minimalny nakład pracy przy zmianie struktut personanych,
 • nadzorowanie szkoleń i kosztów z nimi związanych,
 • wartościowanie wcześniej ustalonych z pracownikiem celów wynikających ze strategii przedsiebniorstwa,
 • planowanie scieżek kariery,

System HRS dla dyrektorów finansowych

 • zmniejszenie rotacji pracowników w firmie, a tym samym zmniejszenie
 •   kosztów rekrutacji;
 • pełniejsza kontrola kosztów szkoleniowych;
 • wsparcie w budowaniu optymalnego systemu płac ;
 • pomoc w osiągnieciu strategicznych celów przedsiebiorstwa przez możliwość zbudowania systemu motywacyjnego i oceny wydajności pracy w oparciu o metodę Zbilansowanej Karty Wyników (BSC);

System HRS dla pracowników

 • świadomość celów i strategii organizacji,
 • przejrzysta lista zadań na danym stanowisku pracy,
 • wynagrodzenie zależne od efektów i wydajności pracy,
 • planowanie scieżek kariery,
 • przejrzystość systemu wynagrodzeń,
 • podnoszenie własnej konkurencyjności na rynku pracy,
 • motywacja do poprawy własnej efektywności


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: