HRS Metodologia wdrożenia

Efektywne funkcjonowanie systemu HRSjest uwarunkowane wlaściwym jego wdrożeniem. Uwzgledniając nie tylko aspekty technologiczne i środowisko wykorzystania systemu, ale biorąc pod uwagę potrzeby przyszłego użytkownika firma P-Soft opracowała własną metodologie wdrożenia systemu HRS w struktury informatyczne przedsiębiorstwa. Metodologia oparta została na podstawie bogatego doświadczenia i miedzynarodowych standardów wdrożeniowych.


Koncepcja ta sprawdziła się z powodzeniem w implementacji naszego sytemu w wielu przedsiębiorstwach o różnym charakterze działalności. Zapewnia nie tylko skuteczne zarządzanie projektem wdrożeniowym ale także elastyczną modyfikację systemu pod indywidualną strukturę firmy na każdym etapie implementacji.


Dlatego nasza filozofia wdrożenia oparta jest na trzech zasadniczych celach.


Po pierwsze stawiamy sobie za zadanie tak dopasować nasz system do organizacji, aby w codziennej pracy dedykowany użytkownik mógł realizować czynności za pomocą systemu. Drugim ważnym zadaniem jest wykonanie założeń czasowych wdrożenia systemu. Terminowość wszelkich prac powinna być zgodna z harmonogramem wdrożenia. Ostatnim celem, który w głównej mierze zależy od czynników wymienionych wyżej jest minimalizacja kosztów wdrożenia, gdyż wpływa to na całość powodzenia przedsiewziecia.


Wdrożenia przebiegają według schematu:


  • Utworzenie katalogu zadań i aktualizacja opisów stanowisk wykorzystanie istniejacych opisów stanowisk pracy i katalogów zadań, analiza zadań, ostateczny ich katalog, standaryzacja zadań: stworzenie uniwersalnych i adekwatnych grup i podgrup zadań; wprowadzenie wszystkich danych do systemu, opisy stanowisk pracy (cele dla każdego stanowiska, zakresy odpowiedzialności wg ustalonego katalogu zadan).
  • Ustalenie kryteriów wartościowania stanowisk.
  • Import danych pracowników. Przeniesienie danych pracowników z innych systemów do systemu HRS.
  • Instalacja HRS
  • Testowanie systemu
  • Szkolenie – oceny wydajności pracy. Przeszkolenie osób przeprowadzajacych oceny wydajności pracy z wykorzystaniem do tego procesu systemu HRS. Zaplanowanie przeprowadzenia ocen.
  • Przeprowadzenie ocen wydajności pracy przy zastosowaniu systemu HRS
  • Asysta powdrożeniowaOpis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: