HRS Ocena wydajności pracy

Okresowe oceny pracowników realizowane są poprzez moduł systemu HRS ”Ocena wydajności pracy”. Za pomocą poczty elektronicznej pracownik otrzymuje arkusz do analizy swojej pracy, który po wypełnieniu wraca do systemu. Odbywa się to równolegle z oceną pracownika przez przełożonego. Arkusz składa się z kryteriów zdefiniowanych w module wartościowania stanowisk. W zależności od oceny pracownikowi należy przydzielić większą ilość zadań, lub w przeciwnym wypadku zastosować środki zaradcze, jak np. motywująca rozmowa z przełożonym, czy też szkolenie. Dzięki okresowej ocenie pracownika można zmierzyć jego udział w sukcesach firmy, co w efekcie powinno mieć również wpływ na jego wynagrodzenie.


Zalety dla organizacji:


  • Obiektywna ocena wydajności pracy
  • Identyfikacja aktywnie zaangażowanych pracowników
  • Odpowiednio dobrane szkolenia

Korzyści dla pracownika:


  • Docenienie jego wysiłków i wkładu w realizowanie zadań przedsiębiorstwa
  • Obiektywna ocena mocnych i słabych stron
  • Skuteczny rozwój pracowników i tworzenie ścieżki kariery

”By zwiększyć wydajność pracownika należy go ocenić”Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: