HRS Opis Stanowiska Pracy

Bazą podstawową systemu HRS jest moduł obejmujący listę wszystkich stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, zawierający opis każdego stanowiska wraz z jego nazwą.

Opis stanowiska pracy to zbiór informacji o celu stanowiska, treści pracy wykonywanej na tym stanowisku oraz wymaganiach stawianych osobom wykonującym pracę. Do każdego stanowiska pracy definiowane są zadania, podzielone na grupy. Liczby grup i podgrup zadań są zależne od strategii i wizji danej organizacji.


Zalety dla organizacji:


  • Dokładnie opisane wymagania wobec pracownika na stanowisku
  • Opracowanie struktury firmy
  • Jasne i klarowne grupowanie zadań na poszczególnych stanowiskach

Korzyści dla pracowników:


  • Katalog zadań dla pracownika
  • Określenie priorytetów zadań

"Efektywny pracownik to taki, który zna swoje zadaniaOpis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: