HRS Planowanie ścieżek kariery

Projektowanie ścieżek kariery w organizacji polega na planowaniu rozwoju pracowników oraz podejmowaniu takich działań, które przygotują ich do wykonywania pracy i zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności. Dobre planowanie opiera się na umiejętnym rozpoznaniu i zweryfikowaniu potrzeb, aspiracji i umiejętności pracownika, a następnie zbudowaniu schematu rozwoju pracownika w firmie oraz zapewnieniu jego potrzeb samorealizacji.

W systemie HRS pracownik działu HR ma możliwość zaplanowania drogi awansu pracownika oraz czasu w jakim będzie on zajmował określone stanowiska przy uwzględnieniu założonych warunków. Odbywa się to poprzez analizę ocen okresowych pracownika, jego kompetencji oraz potrzeb szkoleniowych. Następnie porównuje się z opisem stanowisk w organizacji, a końcowym efektem jest ustalenie szczegółowej ścieżki rozwoju pracownika na szczeblach pionowych bądź poziomych przedsiębiorstwa.


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: