HRS Symulacja płac

Moduł jest kwintesencją całego systemu HRS. Po uwzględnieniu płacy podstawowej wynikającej z wartościowania stanowiska pracy, doświadczenia pracownika, jego kompetencji, średniej płacy rynkowej i dodając do tego wynik okresowej oceny pracy, otrzymujemy wartość, którą możemy uwzględnić w ustalaniu listy płac.


Korzyści dla organizacji:


  • Płace i struktury płac wynikające ze specyfiki danej organizacji
  • Kwota przeznaczona na wynagrodzenia pozostaje niezmieniona – po wdrożeniu systemu HRS
  • Wykorzystanie wszystkich danych dostępnych w systemie do ustalenia płac

Korzyści dla pracownika:


  • Sprawiedliwe wynagrodzenie
  • Uczciwa ocena pracy

”Jaka praca taka płaca”Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: