HRS Szkolenia

System HRS Szkolenia pozwala na efektywne planowanie i organizowanie szkoleń, administrowanie nimi, pełną kontrolę kosztów szkoleń i badanie ich efektywności.HRS Szkolenia składa się z modułów:


 • Dane pracownika
 • Modul administracyjny pozwalający na przejrzyste i łatwe zarządzanie danymi pracowników firmy.


 • Katalog szkoleń
 • Katalog zawiera najważniejsze informacje o dostępnych szkoleniach – nazwy, tematyka, grupy i podgrupy, koszty, terminy, płatności.


 • Katalog ośrodków szkoleniowych
 • Modułl katalogujący dane o ośrodkach szkoleniowych – położenie, liczba miejsc, zakres cen.


 • Katalog firm szkoleniowych
 • Katalog firm oferujących szkolenia i treningi zawierający: ofertę szkoleniową, cennik itp.


 • Katalog trenerów
 • Baza danych o trenerach i szkoleniowcach. Zawiera podstawowe informacje o specjalistach – trenerach: dane osobowe, firma, zakres specjalizacji tematycznej, ceny.


 • Katalog kompetencji
 • Obszerne zestawienie kompetencji związanych z efektywnością pracowników uwzgledniające podziałl merytoryczny (grupy i podgrupy). Kompetencje są tutaj jednym z ważnych elementów planowania szkoleń.


 • Opisy stanowisk pracy
 • Moduł pozwalający tworzyć i zarządzać opisami stanowisk pracy. Zawiera podstawowe informacje o stanowiskach i strukturze organizacyjnej firmy, cele oraz zadania stanowisk i związany z nimi zakres odpowiedzialności.


 • Planowanie szkoleń
 • Kluczowy moduł systemu. Przy wykorzystaniu pozostalych modulów umożliwia on tworzenie precyzyjnych planów szkoleniowych (dla calej firmy lub poszczególnych dzialów) – szkolenia indywidualne, grupowe, specjalistyczne, ogólnorozwojowe, szkolenia typu outdoor. Pozwala na stworzenie przejrzystego budżetu cyklów szkoleniowych i zarządzanie ich finansami. Dostep do modulu może być dowolnie ustalany na podstawie definiowalnych praw dostepu.


 • Organizacja szkoleń
 • Modul pozwalający na szybką organizację szkoleń, kontrolę ich przebiegu i kosztów.


 • Ocena efektywności szkoleń
 • Moduł pozwalający na pełną analizę efektywności przeprowadzonych szkoleń w oparciu o profile zadaniowe stanowisk, profile kompetencyjne pracowników lub analize tematyczną i merytoryczną szkoleń i treningów.


 • Raporty
 • Moduł umożliwiający definiowanie, edycje i zapamiętywanie raportów przez użytkowników systemu. Raporty mogą dotyczyć dowolnego modułu, jego zawartości lub czynności z nim związanych.


  Przykładowe raporty:


  • Historia szkoleń pracownika
  • Indywidualny plan szkoleń
  • Odbyte szkolenia
  • Planowane szkolenia
  • Budżety szkoleniowe

  Użytkownik posiada pełną dowolność w tworzeniu nowych raportów w zależności od aktualnych potrzeb.


 • Administracja
 • Moduł administracyjny pozwalający na: zarządzanie prawami dostępu; definiowanie grup i podgrup (szkoleń, ośrodków, zadań, kompetencji); zarządzanie funkcjonalnością systemu.


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: