HRS Zarządzanie kompetencjami

System HRS, jako kompleksowe narzędzie, oferuje między innymi możliwość efektywnego zarządzania kompetencjami. Zarządzanie to jest jednym z elementów procesu wartościowania stanowiska pracy, a w efekcie do dopasowania do nich właściwych pracowników (poprzedza także okresowe oceny pracy oraz symulację płac). Obok ustalanych głównych kryteriów wartościowania stanowiska wprowadza się zestawienie zawierające wymagane na określonym stanowisku kompetencje, które także biorą udział w późniejszych etapach zarządzania personelem w oparciu o system HRS. Waga i udział kompetencji w tych procesach może zostać dowolnie ustalona przez użytkownika.


Zalety dla organizacji:


  • Pełniejsze określenie wartości stanowisk pracy
  • Dokładniejsza ocena wydajności pracowników (oceny okresowe)
  • Elastyczność w ustaleniu wag dla poszczególnych kompetencji

Korzyści dla pracowników:


  • Znajomość listy wymaganych i aktualnie posiadanych kompetencji
  • Informacje zwrotne o wynikach oceny kompetencji

„Kompetencje pracownika to jego możliwości sprostania wymaganiom stanowiska”Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: