HRS Zarządzanie przez cele

Dodatkową zaletą systemu HRS jest zorientowanie na zarządzanie przez cele (MBO – Managment by Objectives), pozwalające na osiągnięcie założeń strategicznych organizacji. System HRS promuje pozytywne postawy pracowników, którzy realizują cele osobiste, pokrywające się ze strategią firmy. Do każdego celu przypisane są konkretne wagi, a premia (dodatek do wynagrodzenia) zależna jest od ich wypełnienia.


Korzyści dla organizacji:


  • Podział celów strategicznych na pojedyncze cele, będące przedmiotem odpowiedzialności poszczególnych pracowników
  • Zorientowanie na cele strategiczne
  • Poprawa kultury organizacji

Korzyści dla pracowników:


  • Premia za wypełnienie celów
  • Motywacja do poprawy własnej efektywności

”Świadomość wszystkich pracowników o celach organizacji, wpływa na poprawę jej kultury”Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: