Kompetencje

Kompetencja to wewnętrzna i trwała właściwość (cecha) osoby pozwalająca przewidzieć jej zachowanie w szerokim spektrum sytuacji. W kontekście zarządzania zasobami ludzkimi kompetencja jest psychologicznym czynnikiem warunkującym zachowanie osoby w sytuacji pracy i wpływającym na jej efektywność.


Kompetencje to:


  • Motywacje – powodują, ukierunkowują i selekcjonują zachowania
  • Cechy – właściwości pozwalające na adekwatne do sytuacji reakcje
  • Postawy – obraz własnej osoby, a także system wartości
  • Wiedza – zasób wiadomości z jakiejś dziedziny
  • Umiejętności – zdolność wykonywania określonych zadań

Według modelu "góry lodowej” grupy (rodzaje, poziomy) kompetencji różnią się pod względem „dostępności”. Kompetencje zewnętrzne (widoczne) to właściwości, na które łatwiej jest wpłynąć i rozwinąć. Kompetencje bardziej wewnętrzne (ukryte) trudniej jest modyfikować i rozwijać.


Model "góry lodowej”


Model 'Góry Lodowej'

System HRS pozwala na administrowanie i ocenę kompetencji pracowników w kontekście pomiaru i rozwoju efektywności ich pracy oraz realizowania strategii organizacji. Jest to możliwe dzięki jego wyjątkowej elastyczności i możliwości powiązania kompetencji z innymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: