Kultura Organizacyjna

Kultura organizacyjna to zbiór wartości, schematów zachowań, specyficznych form komunikacji oraz szeregu innych elementów, które utrwalają poczucie wspólnoty wśród członków organizacji. Kultura w organizacji może się przejawiać w różny sposób, na przykład poprzez zwyczaje panujące w organizacji, czy utarte kanony zachowań. W szczególności objawia się ona w sposobie kierowania (oceniania pracowników, budowania ścieżek ich karier). Spełnia ona wiele ważnych funkcji, między innymi kształtuje wizerunek wewnątrz organizacji, buduje świadomość jej celów wśród pracowników oraz wzbudza zaangażowanie w ich realizację. Zorientowany na cele system HRS wpływa na budowanie świadomości wewnątrz organizacyjnej. Każdy pracownik wie za co jest oceniany, wie jakie kompetencje są od niego wymagane, wie jakie są kryteria realizacji strategii przedsiębiorstwa.

Roger Harrison w badaniach nad typami kultury organizacyjnej wyróżnił kulturę osoby, przez którą rozumiał działanie organizacji na rzecz jej członków. Przykładem takiej organizacji to taka, która posiada zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wdrożenie systemu HRS wspomaga proces szkoleniowy na tyle, iż każde szkolenie konsultowane jest z pracownikiem, a skuteczność jest weryfikowana podczas kolejnych ocen okresowych. Wynik oceny wskaże szkolenie, którego przeprowadzenie jest niezbędne do realizacji strategii organizacji, a pracownik otrzymuje środek, dzięki któremu podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: