System Okresowych Ocen Pracowniczych

System HRS realizuje System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP). Gromadzi on informacje niezbędne do podejmowania decyzji personalnych na każdym etapie zarządzania kadrami, oraz dostarcza pracownikom informacji zwrotnych – o ocenie ich pracy i możliwościach rozwoju zawodowego. Przełożeni mają możliwość zmierzenia wartości pracownika oraz jego potencjału, który z punktu widzenia organizacji należy rozwijać. SOOP jest przydatny do realizowania programu szkoleń, tak by były one zgodne z zapotrzebowaniem i wpłynęły korzystnie na realizację strategii przedsiębiorstwa.


System Okresowych Ocen Pracowników pełni funkcję motywacyjną, komunikacyjną i wychowawczą. System ten kształtuje właściwe postawy pracownicze poprzez integrację pracowników i wzmocnienie ich więzi z organizacją. Ocena wydajności pracy to podstawowa zaleta systemu. Umożliwia on przeprowadzenie oceny pracowników, pozwalając na zidentyfikowanie wśród nich pozytywnych postaw pracowniczych.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: