Szkolenia: Badanie efektywności szkoleń

Procedura oparta na metodologii okresowych ocen pracowniczych.

Standardowa procedura jest trzyetapowym audytem personalnym w oparciu o przygotowane wcześniej profile kompetencyjne i/lub zadaniowe stanowisk pracy.


 • Etap 1.
  Audyt personalny poprzedzający cykl szkoleniowy. Ocena wyjściowego poziomu kompetencji lub poziomu wykonania zadań stanowiska.
 • Etap 2.
  Audyt personalny tuż po zakończeniu cyklu szkoleniowego. Analiza różnic wyników uzyskanych w etapie 1. i 2.
 • Etap 3.
  Audyt personalny po upływie minimum 3 miesięcy po ukończeniu cyklu szkoleniowego. Analiza różnic wyników uzyskanych we wszystkich etapach oraz ocena trwałości wzrostu/spadku poziomu kompetencji lub wykonania zadań.

Procedura kończy się opracowaniem raporty końcowego zawierającego ocenę efektywności cyklu szkoleniowego w kontekście:

 • profili kompetencyjnych i zadaniowych stanowisk pracy
 • tematyki szkoleń
 • struktury i organizacji cyklu szkoleniowego
 • trwałości zmian kompetencji i poziomu wykonania zadań pracowników


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: