Szkolenia: Badanie potrzeb szkoleniowych

Procedura oparta na metodologii okresowych ocen pracowniczych. Większy nacisk położony jest na analizę wyników oceny i prognozę rozwoju zawodowego.

Badanie polega na opracowaniu profili kompetencyjnych i/lub zadaniowych stanowisk pracy (możliwość połączenia z wartościowaniem stanowisk), a następnie na audycie personalnym pojedynczych pracowników bądź zespołów. Analizując różnice między profilami a wynikami oceny identyfikuje się obszary wymagające rozwoju, co jest punktem wyjścia do opracowania planu szkoleniowego.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: