Szkolenia: Inteligencja emocjonalna

Program:

Szkolenie składające się z części teoretycznej i praktycznej.


Część teoretyczna przedstawia następujące zagadnienia:


 • pojęcie inteligencji emocjonalnej
 • umiejętności interpersonalne i emocjonalne
 • samokontrola, asertywność, otwartość
 • inteligencja a temperament
 • empatia
 • emocje a współpraca w zespole
 • związki inteligencji emocjonalnej z efektywnością pracy

W części praktycznej uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach (grupowych, indywidualnych oraz dyskusjach i prezentacjach) mających za zadanie poprawienie umiejętności:


 • komunikacji w zespole
 • samokontroli i radzenia sobie ze stresem
 • skutecznego zarządzania ludźmi
 • rozwiązywania konfliktów
 • aktywnego słuchania
 • zachowań asertywnych

Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobywają wiedze z zakresu psychologii emocji, inteligencji, komunikacji oraz poznawczej. Poznają także szereg rozwiązań „miękkich” w zarządzaniu zasobami ludzkimi.


Korzyści:

 • zwiększenie efektywności zarządzania personelem
 • integracja zespołów
 • poprawienie komunikacji wewnętrznej w firmie
 • wzrost skuteczności rozwiązywania konfliktów
 • wzrost potencjału zawodowego i osobistego pracowników


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: