Szkolenia: Kierowanie zespołem

Program:

Szkolenie dwuczęściowe, składające się z części teoretycznej i warsztatowej.


Część teoretyczna szklenia omawia zagadnienia z zakresu:


 • przywództwa – autorytet, style kierowania, techniki wywierania wpływu i perswazji, kompetencje lidera
 • motywowania pracowników
 • delegowania zadań
 • pracy zespołowej
 • komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • zarządzania zasobami ludzkimi i polityki personalnej
 • dostarczania informacji zwrotnej
 • zarządzania przez cele (MBO)

Część warsztatowa to ćwiczenia mające poprawić umiejętności kierownicze uczestników, umiejętności interpersonalne i współpracy w grupie. Poznają metody efektywnego planowania i organizowania pracy, rozwiązywania konfliktów, oceny i rozwoju pracowników oraz zarządzania czasem.


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem. Poznają zagadnienia związane z efektywną komunikacją interpersonalną, teoriami przywództwa. Orientują się także w wynikach badań naukowych nad stylami kierowania i typologią liderów.


Korzyści:

 • wzrost umiejętności kierowniczych kadry menedżerskiej
 • poprawa efektywności zarządzania personelem
 • poprawa organizacji pracy
 • lepsza współpraca wewnątrz zespołów i między nimi
 • wzrost motywacji pracowników i zwiększenie ich potencjału rozwojowego
 • poprawa wizerunku organizacjiOpis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: