Szkolenia: Zarządzanie przez cele (MBO)

Program:

Szkolenie dwuetapowe – teoretyczne i praktyczne.


Część teoretyczna to wykład prezentujący zagadnienia z zakresu zarządzania organizacją w kontekście strategii i celów długoterminowych; zarządzania zasobami ludzkimi - formułowanie celów dla pojedynczych stanowisk pracy i pracowników, wykorzystanie MBO w okresowych ocenach pracy i planach szkoleniowych. Uczestnicy poznają metody analizy i kontroli stopnia osiągnięcia celów, delegowania zadań, obiektywnej oceny wydajności pracy oraz kwestie związane z wpływem stylu kierowania na zarządzanie przez cele.


Część ćwiczeniowa to nauka praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
Uczestnicy uczą się:


 • analizy strategii firmy i wiązania jej z MBO
 • metod monitoringu oraz przekazywania informacji zwrotnych o wykonaniu celów
 • projektowania systemów zarządzania personelem z wykorzystaniem MBO
 • technik motywacyjnych
 • efektywnego delegowania zadań

Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i nowoczesnymi metodami zarządzania organizacją, psychologii komunikacji i motywacji.


Korzyści:

 • wzrost efektywności i motywacji pracowników
 • przejrzystość zasad oceny pracowników
 • poprawa funkcjonalności stosowanych systemów zarządzania personelem
 • zwiększenie świadomości organizacyjnej wśród pracowników
 • wzrost skuteczności kierowania
 • wzrost efektywności polityki płacowej


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: