Szkolenia: Systemy motywacyjne


Program:


Szkolenie ma charakter teoretyczno – warsztatowy.


W części wykładowej uczestnicy poznają elementy psychologii motywacji, pozafinansowe metody motywowania, wpływ motywacji wewnętrznej na integrację zespołów, aspekty rozwojowe adekwatnego motywowania, wpływ systemów motywacyjnych na strategię organizacji, zagadnienia metodologii perswazji i wpływu społecznego.


Część warsztatowa to trening projektowania efektywnych systemów motywacyjnych, poznanie metod zarządzania personelem ukierunkowanych na motywację, uzupełnianie zarządzania przez cele o elementy systemów motywacyjnych. Ćwiczenia mają postać symulacji przypadków i analizy problemowej zestawów zadań.


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu psychologii motywacji, teorii systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele (MBO) oraz nowoczesnych technik zarządzania personelem.


Korzyści:


  • poprawa efektywności pracy
  • wzrost motywacji pracowników
  • wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
  • usprawnienie polityki płacowej firmy


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: