Szkolenia: Techniki radzenia sobie ze stresem

Program:

Szkolenie dwuetapowe – teoretyczne i ćwiczeniowe.


Część teoretyczna ma charakter wykładu przedstawiającego zagadnienia związane z psychologią stresu, stresem organizacyjnym, aspektami fizjologicznymi zjawiska stresu. Zawiera także krótki przegląd badań nad stresem i jego wpływem na efektywność zawodową i osobistą.


Etap warsztatowy to zestaw ćwiczeń, w trakcie których uczestnicy uczą się metod radzenia sobie ze stresem oraz technik relaksacyjnych. Ćwiczenia te poprawiają także poziom umiejętności komunikacyjnych, uczą efektywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach psychologicznie ekstremalnych.


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobywają w trakcie szkolenia informacje z zakresu psychologii stresu i stresu organizacyjnego. Poszerzają swoją wiedzę o komunikacji interpersonalnej w kontekście zjawiska stresu oraz poznają podstawy medycyny stresu.


Korzyści:

  • wzrost efektywności zawodowej i osobistej
  • redukcja stresu w warunkach pracy i życiu codziennym
  • poprawa zdrowia i jakości życiaOpis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: