Szkolenia: Techniki sprzedaży

Program:

Szkolenie dwuczęściowe – część teoretyczna i praktyczna.


W części teoretycznej uczestnicy biorą udział w wykładzie przedstawiającym zagadnienia związane z:


 • komunikacją interpersonalną
 • zorientowaniem na klienta
 • związkiem kultury organizacyjnej z efektywną sprzedażą
 • teorią sprzedaży i podstawowymi technikami
 • zjawiskiem motywacji w procesie sprzedaży
 • marketingiem
 • wpływem społecznym i perswazją
 • typologią klientów

W części ćwiczeniowej uczestnicy trenują swoje umiejętności handlowe w sytuacjach symulacyjnych, case’ach, rozmowach grupowych i indywidualnych. Prowadzą przykładowe prezentacje, uczą się prowadzić profesjonalne i skuteczne rozmowy handlowe.


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu psychologii motywacji, komunikacji i wpływu społecznego; marketingu, ekonomii i zarządzania. Poznają wieloczynnikowe zależności wiążące się z procesem sprzedaży.


Korzyści:

 • wzrost efektywności pracy
 • zwiększenie liczby klientów i kontaktów handlowych
 • wzrost umiejętności handlowych
 • podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych pracownikówOpis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: