Szkolenia: Trening asertywności

Program:

Szkolenie składające się z części teoretycznej i ćwiczeniowej.


Pierwsza część to krótki wykład przedstawiający definicje, teorie i przegląd badań naukowych dot. pojęcia asertywności i zjawisk psychologicznych z nią związanych.


Druga część ma charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy ćwiczą przy pomocy trenerów zachowania asertywne w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy (kontakt z klientem, komunikacja wewnętrzna w firmie) oraz w życiu codziennym.


Zdobyta wiedza:

Informacje teoretyczne z zakresu psychologii osobowości i komunikacji. Wiedza o praktycznym wykorzystaniu umiejętności interpersonalnych.


Korzyści:


  • wzrost efektywności pracy
  • poprawa komunikacji między pracownikami
  • poprawa relacji z klientami
  • rozwój osobisty


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: