Szkolenia: Trening komunikacji

Program:

Szkolenie składające się z części teoretycznej i ćwiczeniowej.


Pierwsza część to wykład przedstawiający teorie komunikacji interpersonalnej z zakresu psychologii zarządzania, psychologii społecznej, socjologii oraz zarządzania. Krótki przegląd badań naukowych i przykłady praktycznych zastosowań teorii komunikacji w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Część praktyczna to prezentacja i ćwiczenia dot. poprawy dynamiki komunikacji w zespole, rozwiązywania konfliktów, negocjacji.


Zdobyta wiedza:

Znajomość teorii komunikacji, dynamiki procesów grupowych oraz wykorzystania tej wiedzy w warunkach pracy.


Korzyści:

  • poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie
  • poprawa stylów rozwiązywania konfliktów
  • wzrost efektywności budowania zespołów (team building)


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: