Szkolenia: Trening negocjacji

Program:

Szkolenie dwuczęściowe – teoretyczne i praktyczne.


Część teoretyczna to wyłożenie współczesnej teorii negocjacji (style, strategie, techniki perswazji), zagadnień komunikacji i wpływu społecznego oraz krótki przegląd badań z zakresu psychologii negocjacji.


W części praktycznej uczestnicy biorą udział w grupowych i indywidualnych warsztatach symulujących rzeczywiste sytuacje negocjacji – handlowych, mediacyjnych, rozwiązywania konfliktów, menedżerskich.


Zdobyta wiedza:

Informacje z zakresu psychologii negocjacji, w tym zagadnienia związane z wpływem społecznym, technikami perswazyjnymi, komunikacją interpersonalną. Poznanie konkretnych strategii negocjacyjnych.


Korzyści:

  • większa skuteczność w sytuacjach negocjacji
  • poprawa klimatu organizacyjnego
  • poprawa stylów rozwiązywania konfliktów


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: