Szkolenia: Zarządzanie czasem

Program:

Szkolenie teoretyczne i praktyczne.


W części teoretycznej uczestnicy poznają koncepcje zarządzania czasem, czas w kategoriach ekonomicznych, aspekty osobowościowe, zawodowe i rozwojowe związane z organizacją czasu.


W części ćwiczeniowej uczestnicy trenują umiejętności organizacji pracy w kontekście czasu, zarządzania terminami, poznają techniki oszczędnościowe w zakresie komunikacji i zarządzania oraz efektywności osobistej.


Zdobyta wiedza:

Poznanie zagadnień związanych z optymalizacją i oszczędnością wykorzystania czasu pracy oraz samoorganizacją. Kształtowanie i modyfikacje postaw poprawiających efektywność zawodową i osobistą. Nauka analizy czasu i metod jego organizacji oraz zarządzania.


Korzyści:

  • wzrost efektywności pracy
  • poprawa samoorganizacji zawodowej i osobistej
  • ograniczenie stresu związanego z zarządzaniem czasem
  • rozwój kompetencji zawodowych


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: