Usługi: Doradztwo strategiczne

Każda firma jest organizacją posiadającą swoje cele, misję i wizję funkcjonowania. W sumie powinno to tworzyć spójną strategię działania, wiążącą firmę wewnątrz w zintegrowany organizm oraz stanowiącą o jej efektywności w środowisku gospodarczym i społecznym.


Wsparciem dla strategii firmy, będącej jej swoistym szkieletem, jest profesjonalne doradztwo strategiczne i organizacyjne. Nasi konsultanci to zawodowcy, którzy oferują wszechstronną pomoc w zakresie:


  • analiza aktualnej sytuacji firmy (efektywność pracowników, rotacja zatrudnienia, świadomość organizacyjna)
  • analiza kultury organizacyjnej
  • analiza strategii i misji firmy oraz wdrażanie ich modyfikacji
  • analiza stylów rozwiązywania konfliktów
  • analiza funkcjonujących i tworzenie nowych systemów motywacyjnych
  • analiza przepływu informacji w firmie i komunikacji wewnętrznej
  • dostosowywanie strategii firmy do zmian, w tym do warunków Unii Europejskiej
  • analiza i weryfikacja struktury organizacyjnej
  • analiza dominujących w firmie stylów zarządzania
  • analiza polityki personalnej i płacowej

Stałe rozwijanie strategii czyni firmę bardziej elastyczną, powoduje, że adaptuje się ona szybko i łatwo do nowych warunków. Cele działania są konkretne i klarowne, wzrasta świadomość organizacyjna wśród pracowników, zwiększa się ich lojalność i przywiązanie do firmy.
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: