Usługi: Opisy stanowisk pracy

Naszym klientom oferujemy pomoc w profesjonalnym przygotowaniu opisów stanowisk pracy.

Właściwie opisane stanowisko pracy jest punktem wyjścia do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Stanowi odniesienie w trakcie projektów rekrutacyjnych, jest kluczowym elementem sporządzania okresowych ocen pracowniczych, standaryzuje procedury administracyjno – kadrowe.

Opisy stanowisk stworzone przez naszych konsultantów łączą w sobie różnorodne profile kryterialne:


  • profil zadaniowy:

  • precyzyjna diagnoza i przyporządkowanie zadań właściwych dla danego stanowiska; określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami; powiązanie zadań z zarządzaniem przez cele (MBO)

  • profil kompetencyjny:

  • trafna diagnoza, przypisanie oraz hierarchizacja kluczowych na danym stanowisku kompetencji; konstrukcja profilu umożliwia bardzo łatwe zaplanowanie w przyszłości pomiaru kompetencji, w tym określenie potrzeb szkoleniowych w najistotniejszych obszarach

  • profil celowy:

  • zdefiniowanie dla stanowiska krótko- i długoterminowych celów jako wyznaczników efektywności i rozwoju pracowniczego; podstawa do opracowania najlepszej strategii zarządzania przez cele (MBO)

Zintegrowany opis stanowiska pracy łączy w sobie wszystkie powyższe profile, a tym samym jest źródłem wartościowych informacji służących najwłaściwszemu przyporządkowaniu pracowników do stanowisk, optymalizującego ich wydajność, wpływającemu na możliwości rozwoju zawodowego.


Do opisu poszczególnych stanowisk pracy możemy wykorzystać gotowe standardy, ale również rozwinąć je w oparciu o specyfikę danej firmy. Jeżeli już posiadają Państwo takie opisy, proponujemy rozwiązania informatyczne usprawniające korzystanie z nich. Dzięki temu można w łatwy sposób modyfikować stare i tworzyć nowe opisy czerpiąc dane z katalogu zadań, definiując cele i zakres odpowiedzialności.
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: