Usługi: Outplacement

Trudna sytuacja na rynku, restrukturyzacja firmy, optymalizacja polityki kadrowej – czynniki te, oraz wiele innych, mogą prowadzić do konieczności redukcji personelu.


Outplacement jest metodą zmniejszającą zagrożenia i negatywne skutki związane ze zwolnieniami pracowników, indywidualnymi i grupowymi.


Oferujemy Państwu opracowanie i przeprowadzenie projektów outsourcingowych, tzw. zwolnień monitorowanych. W ich skład wchodzą:


  • szkolenie kadry menedżerskiej przeprowadzającej zwolnienia
  • wsparcie merytoryczne i psychologiczne (menadżerów oraz odchodzących pracowników)
  • przygotowanie dla zwalnianych alternatywnych możliwości zatrudnienia, wsparte przez analizę rynku pracy oraz profesjonalną ocenę kompetencji i kwalifikacji
  • szkolenia dla zwalnianych z zakresu metod poszukiwania pracy oraz podnoszenia kwalifikacji lub zdobywania nowych
  • działania z zakresu public relations

Właściwie przeprowadzona procedura outsourcingu pozwala uniknąć pogorszenia wizerunku firmy, zapewnia zwalnianym kontynuację ich ścieżki kariery; umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego z przeprowadzaniem złożonych reform w firmie, zarówno na poziomie polityki personalnej, jak i ogólnej strategii.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: