Usługi: Outsourcing

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej"
Henry Ford


W czasach, gdy rzeczywistość rynkowa zmienia się jak w kalejdoskopie stawiając coraz to nowe wyzwania, firma, która chce tym wyzwaniom sprostać i być jak najbardziej konkurencyjna, realizując jednocześnie w pełni swoją strategię i misję musi szukać efektywnych rozwiązań, technologii i koncepcji. Outsourcing rozumiany jako przekazanie wykonania pewnych zadań podmiotowi zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu w danych dziedzinach jest bardzo często najlepszą odpowiedzią w wymienionych wyżej kwestiach.


Wszystkie usługi oferowane przez P-Soft Polska mogą mieć charakter outsourcingowy. Powierzenie nam odpowiedzialności za wybrany przez Państwa obszar działalności gwarantuje pełne wypełnienie określonych w nim celów, profesjonalizm, wysoką efektywność i jakość zapewnioną przez udział doświadczonych specjalistów. Współpraca z nami to także partnerstwo, wychodzenie naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom oraz inwestycja w przyszły rozwój Państwa firmy.


Główne dziedziny, w których oferujemy współpracę:


 • Całościowe wsparcie zarządzania personelem nowoczesnymi technologiami informatycznymi (system HRS)
 • Rekrutacja
 • Okresowe oceny pracownicze (ocena 360 stopni)
 • Szkolenia
 • Doradztwo strategiczne

Korzyści osiągane dzięki outsourcingowi:


 • Możliwość pełniejszej realizacji strategii i misji poprzez koncentrację sił i środków na podstawowych celach firmy
 • Obniżenie kosztów działalności
 • Dostęp do nowoczesnych technologii
 • Poprawa efektywności polityki personalnej
 • Usprawnienie całości procesu zarządzania w firmie
 • Wysoka jakość usług
 • Gwarancja rozwoju firmy


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: