Usługi: Testy psychologiczne

Testy, kwestionariusze, inwentarze psychologiczne są narzędziami coraz częściej stosowanymi w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.


Nie można przecenić wartości pracowników jako kapitału każdej firmy, ale aby w pełni wykorzystać ich potencjał, trzeba dobrze ich poznać. Dlatego metody testowe stosuje się szeroko w rekrutacji, przy ocenach okresowych, czy szkoleniach.


Oferujemy naszym Klientom usługi z zakresu diagnostyki psychologicznej, w których skład wchodzą:


 • poradnictwo zawodowe
 • ocena potencjału zawodowego
 • tworzenie profili kompetencyjnych pracowników i stanowisk
 • oceny okresowe pracowników
 • dobór i selekcja personelu
 • wsparcie zaawansowanych procedur typu assessment center
 • badanie klimatu organizacyjnego
 • diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów i stylów kierowania dominujących w firmie
 • analiza efektywności komunikacji wewnętrznej w firmie
 • uzupełnienie metod szkoleniowych oraz analiza potrzeb szkoleniowych
 • zarządzanie stresem

Wysoki poziom usług gwarantuje profesjonalizm współpracujących z nami specjalistów z obszarów psychologii zarządzania, psychologii społecznej, socjologii, zarządzania przedsiębiorstwem, informatyki.
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: