Usługi: Wartościowanie stanowisk pracy

Dokładna analiza opisanego wcześniej stanowiska pracy (patrz "Opisy stanowisk pracy") jest bardzo ważnym elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o strategię firmy definiuje się uniwersalne kryteria, na podstawie których określa się wartość poszczególnych stanowisk, ich miejsce w hierarchii struktury organizacyjno – kadrowej, co pozwala na wymierne ustalenie wartości pracy wykonywanej na danym stanowisku, wpływając na efektywność polityki płacowej firmy.


Nasi konsultanci, podchodząc indywidualnie do każdego Klienta i ściśle z nim współpracując, tworzą zestaw najistotniejszych kryteriów decydujących o wartości stanowisk pracy. Każde stanowisko jest osobno analizowane ze względu na wcześniej ustalone kryteria i na podstawie wyników tej analizy umieszczane w hierarchii ważności stanowisk pracy.


Przykładowe kryteria wartościowania:


  • elastyczność
  • poziom wykształcenia
  • poziom doświadczenia zawodowego
  • stopień samodzielności pracownika
  • zakres odpowiedzialności

Zalety wartościowania stanowisk pracy to:


  • przejrzysta hierarchia ważności stanowisk
  • wzrost efektywności zarządzania personelem
  • możliwość opracowania adekwatnego systemu wynagrodzeń – wyniki wartościowania pozwalają np. na opracowanie konkretnych kategorii zaszeregowań
  • duża łatwość wdrażania polityki płac
  • wspomożenie realizacji strategii i misji firmy

Oferujemy także wsparcie metodologiczne w postaci nowoczesnych narzędzi informatycznych, które usprawniają i ułatwiają przeprowadzenie procedury wartościowania stanowisk pracy, a także zwiększają jej trafność i skuteczność.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: