Usługi: Zarządzanie kompetencjami

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na różnorodnych systemach kompetencyjnych. Efektywny system zarządzania kompetencjami powinien być filarem polityki personalnej firmy.


Zarządzanie kompetencjami jest jednym z elementów procesu wartościowania stanowiska pracy, który prowadzi do ustalenia wartości i hierarchii stanowisk w organizacji, a w efekcie do dopasowania do nich właściwych pracowników (jest także wstępem do przeprowadzenia okresowych ocen pracy oraz symulacji płac).


Oferujemy Państwu możliwość skonstruowania systemów zarządzania kompetencjami dostosowanymi do struktury organizacyjnej Waszej firmy, jej strategii personalnej; odpowiadającej jej misji i celom. Opracowujemy pakiet najistotniejszych kompetencji dla każdego stanowiska, nasi konsultanci dokonują ich rzetelnego pomiaru przy pomocy naukowo zweryfikowanych instrumentów psychologicznych, a następnie tworzą schemat dopasowania pracowników do ich stanowisk.


Nasze systemy kompetencyjne pozwalają na:


  • przeprowadzenie szybkiej i trafnej rekrutacjo nowych pracowników
  • ocenę potencjału pracowników oraz weryfikację hierarchii stanowisk w firmie wspierającą decyzje selekcyjne i promocyjne
  • opracowanie okresowych ocen pracowniczych
  • oszacowanie potrzeb szkoleniowych personelu i stworzenie adekwatnego planu szkoleniowego dla całej firmy
  • monitorowanie rozwoju zawodowego pracowników
  • usprawnienie polityki płacowej firmy poprzez wprowadzenie do niej elementu symulacji płac opartej m. in. na wynikach oceny kompetencji i wydajności pracy


Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: