Zarządzanie Kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami jest jednym z elementów procesu wartościowania stanowiska pracy, który prowadzi do ustalenia wartości i hierarchii stanowisk w organizacji, a w efekcie do dopasowania do nich właściwych pracowników (jest także wstępem do przeprowadzenia okresowych ocen pracy oraz symulacji płac). Obok ustalanych głównych kryteriów wartościowania stanowiska wprowadza się zestawienie wymaganych na określonym stanowisku kompetencji, które także biorą udział w późniejszych etapach zarządzania personelem w oparciu o system HRS. Waga i udział kompetencji w tych procesach może zostać dowolnie ustalona przez użytkownika.


System HRS umożliwia dokonanie w łatwy sposób oceny kompetencji pracownika. Ocenie podlegają wymagane na danym stanowisku kompetencje oraz kompetencje dodatkowe (aktualnie posiadane przez pracownika). Oceny dokonuje się przy wykorzystaniu skali, której zakres i rodzaj może zostać dowolnie ustalony.


Jedną z możliwych konsekwencji oceny kompetencji jest konieczność przeprowadzenia szkoleń w obszarach wymagających dalszego rozwoju. HRS pozwala bardzo łatwo zaplanować szkolenia, oszacować ich koszty oraz zarządzać danymi dotyczącymi szkoleń.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: