Zarządzanie przez cele (MbO Management by Objectives)

W najogólniejszym zarysie pojęcie „Zarządzanie przez cele” może być rozumiane jako metoda zarządzania polegająca na podziale celów strategicznych organizacji na pojedyncze cele, za które odpowiedzialni będą poszczególni pracownicy. Bardzo ważne jest, by cele te, były uprzednio uzgodnione z pracownikiem. Dialog przełożonego z podwładnym pomoże zdefiniować zadania, które będzie on zobowiązany wykonać w określonym okresie czasu.


Zaletą systemu HRS jest zorientowanie na zarządzanie przez cele, pozwalające na osiągnięcie założeń strategicznych organizacji. System promuje pozytywne postawy pracowników, którzy realizują cele osobiste, pokrywające się ze strategią firmy. Do każdego celu przypisane są konkretne wagi, a nagroda finansowa (dodatek do wynagrodzenia) zależna jest od stopnia ich wypełnienia.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: