Zarządzanie szkoleniami

Głównym czynnikiem decydującym o sukcesie organizacji jest wykwalifikowana kadra. Kwalifikacje i umiejętności pracowników nie są elementami statycznymi, podlegają ciągłym zmianom – dynamika i efektywność ich rozwoju stanowią o rozwoju i perspektywach organizacji.


Szkolenia są inwestycją w przyszłość organizacji, dlatego właściwe ich zaplanowanie i zarządzanie nimi powinno być jednym ze strategicznych priorytetów firmy.


System HRS pozwala na efektywne planowanie szkoleń i ich administrowanie. Zarządzanie szkoleniami jest w nim ściśle powiązane z oceną wydajności pracowników, co umożliwia trafną identyfikację obszarów wymagających rozwoju i skuteczną kontrolę jego przebiegu. System pozwala także na pełną kontrolę kosztów szkoleń i badanie ich efektywności.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: