Zbilansowana Karta Wyników (Balanced Scorecard)

Idea Zbilansowanej Karty Wyników (Balanced Scorecard) jest powiązana z koncepcją zrównoważenia wskaźników oceny z innymi ważnymi parametrami poza finansowymi. Uwzględnia ona cztery najważniejsze perspektywy oceny organizacji: perspektywę klienta, perspektywę finansową, operacyjną oraz perspektywę wzrostu i rozwoju. Szczególną rolę pełni ostatni obszar, ponieważ Zbilansowana Karta Wyników kontroluje efektywność w firmie. Przede wszystkim jednak wiąże cele strategiczne z działaniami, które są mierzalne i mogą być poddawane kontroli. Dlatego stworzyliśmy system HRS, który przekłada cele strategiczne organizacji poprzez wszystkie szczeble zarządzania kadrami na pojedyncze stanowisko pracy, a co więcej wypełnienie tych celów sprawdzają oceny okresowe.


Karta Wyników pomaga pracownikom na wszystkich szczeblach poznawać i przyswajać cele zgodne ze strategią przedsiębiorstwa. Dzięki karcie tworzy się system miar służących kontroli realizacji strategii, który zawiera nasz system HRS.


Przekazywanie odpowiedzialności w dół hierarchii organizacji powoduje przeniesienie myślenia strategicznego. Ma to wpływ na podniesienie świadomości, co przyczynia się do zwiększenia efektywności. Zbilansowana Karta Wyników pomaga w redukcji kosztów, wpływa na wzrost zysków, motywacji pracowników oraz współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa.Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: